Ein Hod עין הוד

האתר הלא רשמי של כפר האמנים עין הוד Ein Hod Artists Village Casual Site

.

שלום לכולם וחג שמח

בבואנו להחליט באסיפה חשוב שנדע על מה אנחנו בדיוק מצביעים, ובאיזה תהליך אנו תומכים.

שינוי התב"ע המבוקש אמור להתבצע בתהליך של שינוי תקנון. הנושא טעון ומורכב,

ויש בנושא המדובר סכנות הרות גורל לכפר ולאיכות חיינו פה

 

שינוי תקנון הוא תהליך מוגדר ומדויק בכתוב בחוק האגודות השיתופיות.בחוק כתוב ואני מצטט (הצבעים להבהרה)

שינוי תקנון אגודה

בהתאם להוראת סעיף 12 לפקודת האגודות השיתופיות וסעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) התשל'ו - 1976 אגודה המבקשת לפעול לשינוי תקנונה חייבת למלא אחר הכללים הבאים :

א.            אישור אסיפה כללית

1.            בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה יופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות ויפורט השינוי המוצע.

2.              חובת נוכחות באסיפה הכללית - לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה.

3              התיקון יאושר ע"י רוב של 75% מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר.

בהזמנה לאסיפה הכללית הקודמת לא הופיע הכותרת שהאסיפה נקראת לשינוי תקנון,  לא פורט השינוי המוצע, לא צורפו התוכניות והתקנון הנלווה אליהן

החומר המדובר לא עמד לפני החברים לפני בואם לאסיפה.( ראה ההזמנה)

גם להזמנת  האסיפה הכללית הדחויה שקיבלנו לא צורף החומר כמתבקש על פי החוק.

לכן הפעולה של קריאה ל"אסיפה נדחית" אינה יכולה להתבסס על האסיפה שהייתה כאסיפה שנקראה מלכתחילה לשינוי תקנון  והזימון לאסיפה אינו על פי החוק, וראוי לו להדחות.

ראוי שועדת ביקורת תדון בעניין והיועץ המשפטי של האגודה יעביר חוות דעת בכתב לפני שפועלים לא על פי התקנות והחוק.

אם כבר יש מי שרוצה בשינויים המבוקשים כדאי לו לפעול בדיוק על פי התקנות והחוק , ולא לאפשר הפלה של ההחלטות בצו משפטי.

איני מדבר כבר על המצב בו האספה הכללית תחליט ותקומם את כל המוסדות נגדנו,  ובנוסף הכפר  ייחשף לביטול ההחלטות שיתקבלו

 

לתשומת לבכם:

הדיון של סמדי ויוסי מתנהל בבית המשפט בחיפה. איך בדיוק יעמוד הכפר בבית המשפט, עם החלטת אסיפה  נגד מינהל מקרקעי ישראל, כשזה האחרון בא להגן על האינטרסים המשותפים על פי החוזה.

2.איך בדיוק יגן הכפר על תביעותיו לקיום החוזה מצד המינהל, מהלך שבו התחלנו, ואשר לו השלכות מרחיקות לכת לגבי אפשרותנו לשמור על צביון הכפר ועל איכות חיינו כאן  ?

כדאי שיהיה ברור לכולנו  שניצחון למינהל מקרקעי ישראל בתביעותיו נגד החוזה עם הכפר ימיט חורבן על כפר האמנים, ועל איכות חיינו.

בעל הקרקע בעין הוד הוא מינהל מקרקעי ישראל, והאגודה השיתופית מנהלת את ענייני הכפר על פי חוזה בינה ובין המינהל שנחתם בשנת 70.

ראינו איך ועדת ערר משפטית של המינהל קיבלה שלוש משפחות שלא עברו אסיפה, כאשר ניתן היה לראות שיש חוסר סבירות בהחלטות האסיפה.

תביעת המינהל לסילוק יד מהשטחים הפתוחים של עין הוד עולה בעצם בקנה אחד עם האינטרסים של הכפר, כי פלישות ותפיסות קרקע לא ייגמרו עם יוסי וסמדי, לפיכך ראוי היה שהאסיפה תדע מראש במה היא תומכת ועם מה אנחנו מסתבכים בבואנו לשנות את המצב התכנוני הקיים.

 

רקע:   (בגלל ריבוי הפנים החדשות באספות בכלליות האחרונות, והגיל הצעיר של המשתתפים כמה מילות רקע.)

 

בשנת 1988 הוקמה ועדה בין משרדית  להכנת תוכנית מתאר חדשה לעין-הוד.

הדיונים והתהליכים נמשכו עד שנת 1998 (כעשר שנים) שבה אושרה התוכנית חכ/35ד'.

במשך עשר השנים הללו התקבלו לעין הוד 12 משפחות, והכפר הקצה להם מגרשים מיועדים, לחתימת חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל.(כפי שהיה נהוג)

בבואם לחתום על הסכמי פיתוח סרב המינהל להקצות את הקרקע עד סיום תוכנית המיתאר שהייתה .

לאורך שנות התקדמות התכנון איבדו  8  משפחות את הסבלנות לחכות לתוכנית ובנו את ביתם ללא חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל,  ובעצימת עין של הכפר, שרצה לתמוך בחבריו.

גם כל אלה שבנו ללא חוזה, בנו את ביתם בתוך במגרש שהוקצה להם על ידי הכפר, פרט ליוסי וסמדי שבנו תוך פלישה לשטחים ציבוריים  .

 

עם אישור התוכנית בשנת 1995, ועוד לפני מתן תוקף סופי החל מינהל מקרקעי ישראל להכין חוזים לחברים, וכמוכן עם מחירים חדשים לתקופה זו.

לחברים, נראו  שומות המחיר שקבע  המינהל גבוהות,  והם לא הסכימו לשלם ופנו לבית המשפט לחייב את המינהל לקבל את הערכות שלהם לגבי המחיר.

המשפט נמשך כ 5 שנים ובסופו זכה המינהל בכל תביעותיו (שגדלו בעקבות המשפט פי 4.)

במקביל נתגלגל סכסוך ארוך קשה ומר בין הכפר ובין המינהל שהביא למצב שהמנהל אינו מכיר בחוזה שבינו ובין הכפר  ומנסה לקעקע את זכויות עין הוד על פי החוזה החתום.

כל המשפחות למעט יוסי וסמדי שילמו לבסוף את התשלומים הנדרשים, ובעצם עשו לגיטימציה בדיעבד לבתים הבנויים, או בנו חדשים.

 

 ראוי לציין שנית  שכל המשפחות האחרות בנו את ביתם בתוך המגרש שהוקצה להם על ידי הכפר, פרט ליוסי וסמדי שפלשו  לאדמה ציבורית.  (שטח המוגדר  שטח פרטי פתוח של הכפר.)

יוסי וסמדי המשיכו את התהליך המשפטי בו נתבעו על ידי המנהל  לפנות את הקרקע אליה פלשו ועליה בנו את ביתם.

, לפי מיטב ידיעתי, למרות ההקצאה של הכפר ולמרות שעברו כבר כ 12 שנים מאישור התוכנית 

לא קנו יוסי וסמדי את המגרש מהמינהל ובעצם מתנהל המשפט כאשר הם אינם החוכרים, אלא  פולשים ללא חוזה על אדמה ציבורית.

שאלות שברצוני להפנות ליוסי וסמדי

1.      שאלה ראשונה: האם קניתם את המגרש המדובר מהמינהל, על פי המלצת הכפר ?

2.      אם בכוונתכם לרכוש כדין את המגרש מה מונע מכם פשוט להעביר את הצריף אותו בניתם באופן  זמני בשטח הירוק אל המגרש שהוקצה לכם על ידי הכפר .

 בחוות דעת שקיבלתי מחבר מהנדס, העתקת הצריף שהוא מבנה קל, אמורה לעלות כ 5000 דולר שזה לאין שיעור פחות מכל ההוצאות המשפטיות, והתכנוניות בהן אתם  מסתבכים ועלולים לסבך את כולנו.

3.      אם אין בכוונתכם לרכוש את המגרש כדין, ואתם מקווים לקבל זכויות משפטיות על המגרש אליו פלשתם  ללא  התשלום למינהל

 

סיכום

השאלות העומדות על הפרק אינן האם יוסי וסמדי נחמדים.

לדעתי הם אנשים מאוד מאוד נחמדים וחיוביים.

השאלות נוגעות באושיות חיינו כאן בעין הוד, הן ככפר אמנים, והן כישוב ייחודי  באיכות החיים והצפיפות בה אנו חיים. 

בריחה של האסיפה הכללית מהמחויבויות  שלנו  כאגודה עלולה לעלות לכולנו הרבה יותר מהעברה של צריף  למרחק של 40 מטר.

(הייתי ממליץ  ליוסי וסמדי להעביר את הצריף למגרש שהוקצה להם במקור ואם יידרש הכפר לעזור, הוכחנו כבר בעבר שאנו מסוגלים.)

לא מתאים  לשלוח מכתב כבד  זה לקראת השנה החדשה, אבל הדחיפות הבלתי מובנת של הועד דרשה זאת.

שתהיה לנו שנה טובה

ועוד הרבה שנים טובות.

גיורא

 

Views: 481

הגב לזה

תגובות לדיון זה


הצפרדע והעקרב הוא משל מפורסם שמחברו אינו ידוע, ומיוחס בטעות לאיזופוס[1]. המשל מציג גישה מהותנית לחיים.
הצפרדע והעקרב רצו לחצות נהר: העקרב, שאינו יודע לשחות, ביקש לרכב על גבה של הצפרדע, אשר סירבה עקב חששה שהעקרב יעקוץ אותה בדרך. העקרב הצליח לשכנעה שכך לא יהיה, שכן גם הוא מבקש להגיע לגדה השנייה. הצפרדע השתכנעה והסכימה, אך באמצע הנהר העקרב עקצה, ושניהם החלו לטבוע. קודם שטבעו הצליחה הצפרדע לשאול בתדהמה: "למה ומדוע, הרי עכשיו שנינו נמות"? והעקרב השיב: "זה הטבע שלי."
מסקנת המשל - העקרב אינו יכול לשנות את טבעו, והנמשל - אין לצפות שאדם ישנה את טבעו, גם אם הוא מבטיח אלפי הבטחות שישתנה.
לאיזופוס שני משלים דומים: האחד עוסק בעכבר וצפרדע והאחר באיכר ובצפע.

סמדי ויוסי שלוםלהבהרת הנושא:שינוי תקנון על פי החוק חייב להיות מפורסם לפני האסיפה, ולא באסיפה עצמה.

1. יש לתת לאנשים את המצב הקיים, והמצב המוצע לפני כינוס האסיפה, כך יוכל החומר להיות בפני החברים בבואם להחליט אם לבוא בכלל לאסיפה.2. זה שיגאל מציג את התוכנית על הלוח בזמן האסיפה,במרחק כזה שאף אחד לא יכול לראות את הפרטים, אינו מספיק לשינוי המבוקש.3. להרחבת טענותיך לעניין פסק הדין שניתן היה זה נכון לפרסם לנו את כולו למען ההבנה מה עומד מאחורי ההחלטה לה אנו נקראים. ציטוט חלקי אינו מספיק.4. פניתי במקביל לוועד, ולועדת ביקורת בדרישה לדחות את האסיפה הקרואה, להעביר את החומר כנדרש, ובקיצור לפעול בדיוק על פי החוק.

אני מחכה לתשובת הוועד, וועדת הביקורת אולי יבהירו לי על מה בדיוק הסתמכו, אם כך החליטו.

הייתי ממליץ לך ולכל מי שחשוב לו לעזור לך, לדחות את האסיפה ולקיימה בדיוק בדרך הנכונה, והבטוחה.5. רק כך אולי יש לכם סיכוי באמת ובתמים לזכות בתמיכת האסיפה ואל תשכחי שאתם זקוקים ל 75% מקולות המצביעים, שגם בנושאים פשוטים יכולה להיות מכשלה.בטוח ששנה טובה יותר תהיה לנו, אם נפעל נכון.גם אם לא, - איחולים לשנה טובהגיורא
לגיורא שלום רב

במקום פרסום ברבים טענות שלפחות חלקן אינן נבדקו,לא היה מתאים יותר להפגש,לשוחח,להחליף מילה עם החברים?
??
המרחק בין הבתים אינו גדול,וטיול רגלי לא היה מזיק.
אולי לקראת השנה החדשה נסתכל אחד על השני לא כאויבים אלא כחברים?
asher
רות שלוםזה לא אנחנו אויבים אחד של השני

אלא

כולנו יחד נאלצים להלחם נגד מינהל מקרקעי ישראל,

שלא רוצה להכיר בזכויותינו

כמה נחמדים שנהיה לסמדי ויוסי לא יעזור כי בעל הקרקע הוא המינהל

וחתימתו נדרשת על כל תוכניתלא תמיד החיים פשוטים

וגם אם הם מורכבים – זה לא סוף העולם,שנה טובה

גיורא
"בחוות דעת שקיבלתי מחבר מהנדס, העתקת הצריף שהוא מבנה קל, אמורה לעלות כ 5000 דולר..."


14 בספטמבר 2010

לכבוד
חברי האגודה
הנדון : אסיפה כללית

בזיקה לאסיפה כללית שזומנה ליום 16.9.10 , ובהתיחס לתגובות והערות שהתקבלו מחברי האגודה, ולמען הזהירות, המבוססת בין היתר על חוו"ד שניתנה ע"י היועץ המשפטי לאגודה ביחס לליקויים שחלו לכאורה בזימון המקורי, החליט הועד לראות באסיפה שנועדה ליום 16.9.10 כזימון ראשון לדיון בתיקון התב"ע של מגרש 315 ומגרש 25 שפ"פ , הליך שמשמעותו כתיקון תקנון האגודה.
בנסיבות אלו, היה ולא יתקיים "קוורום" מתאים באסיפה הכללית אליה זומנו החברים ליום 16.9.10 (לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, דהיינו מעל 150 חברים ) תדחה האסיפה ליום 3.10.10
בשעה 19.00 (ללא דחייה בשעת האסיפה) ואזי תתקיים בכל מניין של משתתפים.
לקראת האסיפה מצ"ב (ראה עמ' 2 ) ההצעה שהוגשה ע"י עזריה סמדי לתיקון המבוקש של התב"ע.

בכבוד רב,
ב/ועד כפר האמנים
חברים יקרים
רצינו לומר תודה לכל החברים שהגיעו
להצביע באסיפה
תודה על המאמץ מצד אילו שהיה להם קשה
פיזית להגיע
תודה על הדברים שנאמרו לזכותנו
תודה מיוחדת למנהל וועד הכפר שנטלו על
עצמם משימה לא פשוטה וניהלו אותה נאמנה
וביושר
ותודה למיכל מזכירת הכפר
שנראה רק ימים טובים
מאיתנו
משפחת עזריה

RSS

Translate

קדרות עין הוד-תמיד פתוח

קדרות תמיד פתוח

ein hod pottery always open נעמי וזאב ורוכבסקי קדרות עין הוד-תמיד פתוח קורס קדרות- (מגיל 13) לימוד טכניקות באובניים בחומר צביעה בגלזורות ושריפה בתנור גז סדנת שבת,חגים,ימי קיץ,ימי חול -עבודה בחומר לכל הגלאים-עבודת יד -התנסות באובניים מגיל 13 (45-60 דקות) לקבוצות -סדנת הדגמה-הסבר והדגמה באובניים והתנסות קצרה לכל משתתף (עד 25 איש, 40 דקות) -סדנה פעילה-הסבר והדגמה באובניים ועבודה לכל משתתף באובניים אישי. עד 20משתתפים, שעה וחצי פרטים- נעמי וזאב ורכובסקי. טל

0507757142

0506889820

zenobooks@yahoo.com

עין הוד -
איפה: נוסעים על כביש מס 1, יורדים במחלף עתלית, לכביש 721 בצומת כביש 4 פונים לכיוון זיכרון יעקב ומשם ממשיכים ועולים על כביש 7111 לעין הוד
כמה: הכניסה לכפר האומנים ללא תשלום

web trends

 

חברים

עין הוד בTWITTER

תמונות

  • הוסף תמונות
  • צפייה בכל

פורום

חכמים בלילה

נוצר על ידי ein hod ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה ein hod מאי 7 2011. 68 Replies

הפעם היה לנו מזלגם הפעולה המהירה של מכבי האש מנעה אסון גדולמאד יתכן שהשריפה הבאה לא תסתיים ככה.הבעיה שבין שריפה אחת לשניה עובר זמן והלקחים שנלמדו לא מיושמים.האם לא הגיע הזמן לטפל בענין באופן רצינידבר ראשון צריך להתחיל לנקות את הסבך בתוך הכפר…המשך

עין הוד בחירות 2011

נוצר על ידי לוח הכפר ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה לוח הכפר ינואר 21 2011. 26 Replies

שלום רב -לאחרונה יצא לי ללוות את החברים והתושבים שנפגעו בשריפה במסגרת הטיפול בענייני הבטוח והתביעות. מתוך מפגשים אלו, התחוור לי שלמרות ההתגייסות הכללית לעזרתם, רבים מהם חשים  בלבול, תסכול וחוסר אונים על כך שאין יד מכוונת  בהנהלת הכפר  ואין תשובות…המשך

העולם המושלם.... או אסירי ציון ... או הג'ורה ( جُورَة ) של גיורא

נוצר על ידי ein hod ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה לוח הכפר אוגוסט 18 2010. 23 Replies

האמת שאותה גדעון סלע חשף עוד יותר עצובה. 1. אמת עצובה 1: תכניות המיקום של הגן הוצגו ע"י נציגי המועצה, בחסות גורמים בוועדים ובהנהלת הכפר בפני אסיפה כללית שכהרגלה רצתה לגמור דברים מהר, בלי לשמוע, בלי ללמוד. בלי לעשות מה שעכשיו תושבי הוואדי התמימים כל…המשך

נושא הביוב

נוצר על ידי ein hod ב- ללא קטגוריה. תגובה אחרונה Nadav Bloch יולי 30 2010. 22 Replies

חברים יקרים וכפר אהובהאם ידעתם שבהלך החודש האחרון נעשות מדידות לאורך הואדי של עין הוד?כן, הואדי שלנו!כבר יש סימונים וסרטים, ואפילו יתדות שמטרתם לסמן את אופציות פתרון הביוב של עוספיה ודליית-אל-כרמלוכל הביוב יעבור אצלנו בואדי הנפלא ובעתיד ישנה את…המשך

© 2018   Created by ein hod.   Powered by

תוויות  |  דווח על בעיה  |  Terms of Service