Ein Hod עין הוד

האתר הלא רשמי של כפר האמנים עין הוד Ein Hod Artists Village Casual Site

חז"ל - פרקי אמונות ודעות אפרים אלימלך אורבך טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
חז"ל; פרקי אמונות ודעות אפרים אלימלך אורבך טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
חז'ל פרקי אמונות ודעות א.א. אורבך טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
נרות שאכלו מרדכי שטריגלר טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
מסע הקוטב הדרומי : הכיבוש ההיסטורי של אנטארטיקה ויויאן פוקס טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מסע הקוטב הדרומי : הכבוש ההסטורי של אנטארקטיקה ויויאן פוקס טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מסע הקוטב הדרומי : הכיבוש ההיסטורי של אנטארקטיקה ויויאן פוכס טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
פה לין הלילה בנימין שבילי טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
אבני יסוד שמואל שניצר טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
בית-מרקחת בגטו קראקוב שואה פאנקייוויץ' תאדאוש טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
בית-מרקחת בגטו קראקוב תדיאוש פנקיביץ טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
13 האורלוגין ג'ימס תארבר טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
משה הס ובני דורו שונים טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
כתב-יד ואופי : מבוא לגרפולוגיה העברית המדעית רפאל ר פוקורני טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
עיונים במגילות מדבר יהודה : הרצאות ביום העיון השלישי (תשי"ז) לזכרו של א.ל סוקניק ; [בעריכת יעקב ליוור] טוב 125 ש"ח [עדכן פרטים]
עיונים במגילות מדבר יהודה - הרצאות ביום העיון השלישי (תשי"ז) לזכרו של א.ל. סוקניק יעקב ליוור טוב 125 ש"ח [עדכן פרטים]
ירושלימה (1858) לודויג אוגוסט פרנקל טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
ירושלימה ל. א. פרנקל טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
ירושלימה : ספר המסע לודויג אוגוסט פרנקל טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
חזיוני מדינה : ילקוט אוטופיות ציוניות עם מבוא ל"חזות העתיד" טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
בחזרה לשחקים אלי שחף טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
עיונים בספר בראשית, בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים נחמה ליבוביץ טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
עיונים בספר בראשית נחמה ליבוביץ טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
עיונים בתנ"ך דוד בן-גוריון טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
החוק והרווחים סיריל נורתקוט פרקינסון טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
ארץ יהודה מימי העליה מבבל עד חתימת התלמוד שמואל קלין טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
שלטון העם על-ידי העם; רעיונות יסוד בדימוקרטיה חיים יהודה רות טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
עשרת הימים שזעזעו את העולם ג'ון ריד טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
מלוא כל הארץ; 1000 שאלות ותשובות בידיעת הארץ אלישע אפרת טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
פאני ואלכסנדר אינגמר ברגמן טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
שירת הפרא האציל אידה צורית טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
שירת הפרא האציל אבות ישורון אידה צורית אידה צורית טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
שירת הפרא האציל : ביוגרפיה של המשורר אבות ישורון - ספרית זגגי אידה צורית טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
אין לי עכשו אבות ישורון טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מחיים לחיים אחרים : מבחר שירים 1995-1970 שירלי קאופמן טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מחיים לחיים אחרים : מבחר שירים 1995-1970 שירלי קופמן טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מחיים לחיים אחרים-מבחר שירים שירלי קאופמן טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מח דן פגיס טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
שירי ירושלים קדיה מולודובסקי טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
שירי ירושלים קדיה סבר מולודובסקי טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]

מנוס מחופש אריך פרום טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מנוס מחפש - דביר לעם, סידרה ג' אריך פרום טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
קולות הערב נטליה גינצבורג טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
קוצר רוחו של הלב סטפן צוויג טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
מלחמת בני ארץ בבני שחת - ספרית דן חסכן 151 דן צלקה טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
בחמדה גדולה סיפורים מימי גדוד העבודה אריה ליפשיץ טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
בחמדה גדולה - סיפורים מימי גדוד העבודה אריה ליפשיץ טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
תחושתו של אדם המתגנב אל ילדותו : אסופת מאמרים על ספרות ילדים ונוער מנחם רגב טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
תחושתו של אדם המתגנב אל ילדותו מנחם רגב טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
אגדות ארץ ישראל : השפלה, החוף, הנגב, הגליל, עבר הירדן וסיני זאב וילנאי טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
עיונים במקרא -בחינתו הספרותית והחברתית שלמה דב גויטיין טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
פייטון פלייס גרייס מטאליוס טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
פייטון פלייס : רומן גריס מטליוס טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
על פני סיני : [צלומים] מיכה בר-עם טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
על פני סיני : [צילומים] מיכה בר-עם טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
על פני סיני עזריה אלון טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
אלף בית : מאפרוח ועד תרנגולת יהודה אטלס טוב 200 ש"ח [עדכן פרטים]
אדמה ושמי שמים דניאל סמבורסקי טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
בכל זאת יש בה משהו שירי הזמר של תל אביב כולל תווים ותמונות אליהו כהן טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
בכל זאת יש בה משהו : שירי הזמר של תל-אביב : בצליל,באומר ובתמונה אליהו הכהן טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים
רהב, דב גריזלי ארנסט תומפסון סטון טוב 35 ש"ח [עדכן פרטים]
עמק הפחד - עלילות שרלוק הולמס ארתור קונן-דויל טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
שעת התה הארוכה והאפלה של הנפש דאגלס אדאמס טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
תורת ההגה והצורות יהושע בלאו טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מחר בקרב חשוב עלי חויר מריאס טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
ירושלים, עסקי קודש כרגיל שמואל כץ טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
הלשון והספר; בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורתיה בספרות -כרך הספר נפתלי הרץ טור-סיני טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
מבוקש יעקב ישקה אליאב טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
הנדרסון מלך הגשם(הוצאת זמורה) סול בלו טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
סוף העולם שמאלה סיגל גבע טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
נרות דולקים ופרקים נבחרים מן הספר הפגישה הראשונה [מאת] בלה שאגאל. עם 56 רשומים מאת מארק שאגאל. [תרגם מאידיש: יהודה יערי] בלה שגל טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
אבשלום; כתבים ומכתבים : ערך והקדים "קווים למונוגרפיה" אהרן אמיר אבשלום פינברג טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
מלאכת יד: רקמה: מדריך מאוייר ליותר מ-100 דוגמאות נהדרות טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
ירחי הדבש של פרופסור לונץ מגד אהרן טוב 35 ש"ח [עדכן פרטים]
תולדות פריץ גץ טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
כך התגונן ישראל : פרשת ההתגוננות והמאבק מימי השומרים ועד קום המדינה מנחם תלמי טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
בעיה קטנה האדון מארק טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
חמישה מחזות יוסף אורן טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
בדיחמין לשבת דידי מנוסי טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
לסי חוזרת הביתה. תרגם יגאל קמחי אריק ניט בינוני 85 ש"ח [עדכן פרטים]

מלך הגנבים קורנליה פונקה טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
הודו - אמונות ודעות חיים שפילברג טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
שבילים בחינוך הדור יוסף שכטר טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
משוגע יצחק בשביס זינגר טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
ספר הכוזרי : לרבי יהודה הלוי יהודה אבן שמואל טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
לחמת נשים : סיפורו של מחנה כפייה נאצי (aeg) טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
איגוד השוטרים היידים מייקל שייבון טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
הבריחה האחרונה : תסריט פוליטי מישקה בן-דוד טוב 95 ש"ח [עדכן פרטים]
ציפור-הלילה המתועבת חוסה דונוסו טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
לשוב להיות בריא (מחלת סרטן) קארל א.ד"ר סימונטון טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
הרבי מבלז וכפילו : (ספורים מימי השואה) נח טמיר טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
יפו סבאבה : תמונות יפואיות - סיבוב שלישי מנחם תלמי טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
האני ומנגנוני ההגנה אנה פרויד טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
המדינה לאפלטון [כרך א : ספרים א - ג] אפלטון בינוני 85 ש"ח [עדכן פרטים]
בערוב אותו יום גרייס פיילי טוב 35 ש"ח [עדכן פרטים]
מה איכפת לציפור - סאטירות, מערכונים, פזמונים חנוך לוין בינוני 45 ש"ח [עדכן פרטים]
פגישות ברשידיה צבי לניר טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]
כנסיית הקבר בירושלים אריאל 42 אלי שילר טוב 65 ש"ח [עדכן פרטים]
הרצל: חיים וחזון נתן א שוראקי טוב 85 ש"ח [עדכן פרטים]
על חומותיך יהודה לפידות טוב 45 ש"ח [עדכן פרטים]

Views: 182

הוספת הערה

כדי להוסיף הערות עליך להיות חבר ב Ein Hod עין הוד!

Join Ein Hod עין הוד

Translate

קדרות עין הוד-תמיד פתוח

קדרות תמיד פתוח

ein hod pottery always open נעמי וזאב ורוכבסקי קדרות עין הוד-תמיד פתוח קורס קדרות- (מגיל 13) לימוד טכניקות באובניים בחומר צביעה בגלזורות ושריפה בתנור גז סדנת שבת,חגים,ימי קיץ,ימי חול -עבודה בחומר לכל הגלאים-עבודת יד -התנסות באובניים מגיל 13 (45-60 דקות) לקבוצות -סדנת הדגמה-הסבר והדגמה באובניים והתנסות קצרה לכל משתתף (עד 25 איש, 40 דקות) -סדנה פעילה-הסבר והדגמה באובניים ועבודה לכל משתתף באובניים אישי. עד 20משתתפים, שעה וחצי פרטים- נעמי וזאב ורכובסקי. טל

0507757142

0506889820

zenobooks@yahoo.com

עין הוד -
איפה: נוסעים על כביש מס 1, יורדים במחלף עתלית, לכביש 721 בצומת כביש 4 פונים לכיוון זיכרון יעקב ומשם ממשיכים ועולים על כביש 7111 לעין הוד
כמה: הכניסה לכפר האומנים ללא תשלום

web trends

 

חברים

עין הוד בTWITTER

תמונות

  • הוסף תמונות
  • צפייה בכל

פורום

חכמים בלילה

נוצר על ידי ein hod ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה ein hod מאי 7 2011. 68 Replies

הפעם היה לנו מזלגם הפעולה המהירה של מכבי האש מנעה אסון גדולמאד יתכן שהשריפה הבאה לא תסתיים ככה.הבעיה שבין שריפה אחת לשניה עובר זמן והלקחים שנלמדו לא מיושמים.האם לא הגיע הזמן לטפל בענין באופן רצינידבר ראשון צריך להתחיל לנקות את הסבך בתוך הכפר…המשך

עין הוד בחירות 2011

נוצר על ידי לוח הכפר ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה לוח הכפר ינואר 21 2011. 26 Replies

שלום רב -לאחרונה יצא לי ללוות את החברים והתושבים שנפגעו בשריפה במסגרת הטיפול בענייני הבטוח והתביעות. מתוך מפגשים אלו, התחוור לי שלמרות ההתגייסות הכללית לעזרתם, רבים מהם חשים  בלבול, תסכול וחוסר אונים על כך שאין יד מכוונת  בהנהלת הכפר  ואין תשובות…המשך

העולם המושלם.... או אסירי ציון ... או הג'ורה ( جُورَة ) של גיורא

נוצר על ידי ein hod ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה לוח הכפר אוגוסט 18 2010. 23 Replies

האמת שאותה גדעון סלע חשף עוד יותר עצובה. 1. אמת עצובה 1: תכניות המיקום של הגן הוצגו ע"י נציגי המועצה, בחסות גורמים בוועדים ובהנהלת הכפר בפני אסיפה כללית שכהרגלה רצתה לגמור דברים מהר, בלי לשמוע, בלי ללמוד. בלי לעשות מה שעכשיו תושבי הוואדי התמימים כל…המשך

נושא הביוב

נוצר על ידי ein hod ב- ללא קטגוריה. תגובה אחרונה Nadav Bloch יולי 30 2010. 22 Replies

חברים יקרים וכפר אהובהאם ידעתם שבהלך החודש האחרון נעשות מדידות לאורך הואדי של עין הוד?כן, הואדי שלנו!כבר יש סימונים וסרטים, ואפילו יתדות שמטרתם לסמן את אופציות פתרון הביוב של עוספיה ודליית-אל-כרמלוכל הביוב יעבור אצלנו בואדי הנפלא ובעתיד ישנה את…המשך

© 2018   Created by ein hod.   Powered by

תוויות  |  דווח על בעיה  |  Terms of Service