סרטים חדשים - Ein Hod עין הוד 2018-05-22T00:37:19Z http://ein-hod.us/video/video/rss?xn_auth=no שריפה במזבלה בדליה 2018 tag:ein-hod.us,2018-05-19:4348204:Video:67754 2018-05-19T06:59:31.321Z ein hod http://ein-hod.us/profile/einhod <a href="http://ein-hod.us/video/2018-1"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ZRjYjGgbYQ*DerEVPSBOihNG9Mr*FSIi0Fblo5FDV3H3SRRZFAU9nqPvPlVSjpMRCQoTTwhARRV-pf-jsz1CijFv4qlbJ7Xb/1910216536.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />שריפה במזבלה בדליה 2018 <a href="http://ein-hod.us/video/2018-1"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ZRjYjGgbYQ*DerEVPSBOihNG9Mr*FSIi0Fblo5FDV3H3SRRZFAU9nqPvPlVSjpMRCQoTTwhARRV-pf-jsz1CijFv4qlbJ7Xb/1910216536.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />שריפה במזבלה בדליה 2018 tag:ein-hod.us,2018-05-04:4348204:Video:67630 2018-05-04T10:03:16.165Z ein hod http://ein-hod.us/profile/einhod <a href="http://ein-hod.us/video/2018-1"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ZRjYjGgbYQ*DerEVPSBOihNG9Mr*FSIi0Fblo5FDV3H3SRRZFAU9nqPvPlVSjpMRCQoTTwhARRV-pf-jsz1CijFv4qlbJ7Xb/1910216536.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a> <a href="http://ein-hod.us/video/2018-1"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ZRjYjGgbYQ*DerEVPSBOihNG9Mr*FSIi0Fblo5FDV3H3SRRZFAU9nqPvPlVSjpMRCQoTTwhARRV-pf-jsz1CijFv4qlbJ7Xb/1910216536.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a> עין הוד פסח 2018 tag:ein-hod.us,2018-05-02:4348204:Video:67935 2018-05-02T08:03:07.644Z ein hod http://ein-hod.us/profile/einhod <a href="http://ein-hod.us/video/2018"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/uc9YZgrGcUtUsAPoggu7cpoUXKlgrULS8uiOavGS6-RdnQ-kDCbgl-myqPcccf7OxgPCE4k2xvWPoKEiZ0puRbnMVDcjZY2W/1885067534.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a> <a href="http://ein-hod.us/video/2018"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/uc9YZgrGcUtUsAPoggu7cpoUXKlgrULS8uiOavGS6-RdnQ-kDCbgl-myqPcccf7OxgPCE4k2xvWPoKEiZ0puRbnMVDcjZY2W/1885067534.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a> לינק אקפלה - ברימבאו (לייב) | (Link Acappella - Berimbau (Live tag:ein-hod.us,2018-04-18:4348204:Video:67732 2018-04-18T11:19:58.433Z ein hod http://ein-hod.us/profile/einhod <a href="http://ein-hod.us/video/link-acappella-berimbau-live"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/mZ4fehbxsfwrjughLLw3bkH6xxuJuFx7HcG7bx*F1dcZFeSvfrfWAsZqSzMXmcKE3gjU3v15Hqam5W8Z1lV0Aj3RMLAO37vc/1864315907.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />לינק אקפלה בהופעה בפסטיבל עין הוד 4.4.18 (צילום מהקהל) <a href="http://ein-hod.us/video/link-acappella-berimbau-live"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/mZ4fehbxsfwrjughLLw3bkH6xxuJuFx7HcG7bx*F1dcZFeSvfrfWAsZqSzMXmcKE3gjU3v15Hqam5W8Z1lV0Aj3RMLAO37vc/1864315907.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />לינק אקפלה בהופעה בפסטיבל עין הוד 4.4.18 (צילום מהקהל) Hallelujah Salvation and Glory Kol and Sole choir, solo Amnon Agassi אמנון אגסי ,I 2018 tag:ein-hod.us,2018-04-18:4348204:Video:67821 2018-04-18T11:16:43.969Z ein hod http://ein-hod.us/profile/einhod <a href="http://ein-hod.us/video/hallelujah-salvation-and-glory-kol-and-sole-choir-solo-amnon"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/mZ4fehbxsfzLVA0dKT68*mPC5Xu00Hrgy7x-xNzLjPcknoE4KCK0pQ4IZkT*AK3AEyTZd*38mUyOIhx3Mzm6Jfm8xhmRtZAK/1864312321.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />Kol and Sole, Israeli Gospel choir performing in the village of Ein-Hod Israel, Passover 2018. <a href="http://ein-hod.us/video/hallelujah-salvation-and-glory-kol-and-sole-choir-solo-amnon"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/mZ4fehbxsfzLVA0dKT68*mPC5Xu00Hrgy7x-xNzLjPcknoE4KCK0pQ4IZkT*AK3AEyTZd*38mUyOIhx3Mzm6Jfm8xhmRtZAK/1864312321.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />Kol and Sole, Israeli Gospel choir performing in the village of Ein-Hod Israel, Passover 2018.